1,2 MILLIONER TIL OSKAR HANSEN PROSJEKT

BAS er med som partner sammen med Museum for samtidskunst i Warszawa i en søknad til EØS-kulturutvekslingsprogrammet med Polen. Tildelingen er nå klar og prosjektet har fått tildelt ca. 1,2, millioner kr. Prosjektet skal belyse Oskar Hansens rolle innen arkitektur og visuell kunst i Norge og Polen og skal bl.a resultere i en utstilling som skal vises i Samtidskunstmuseet i Barcelona. Les mer.

PRESSEMELDING FRA KULTURRÅDET

32 MILLIONER TIL POLSK-NORSK KULTURSAMARBEID

20 polsk-norske kulturprosjekter er tildelt ca. 32 millioner kroner gjennom EØS-midlene.

Det polske kulturdepartementet har nå offentliggjort hvilke prosjekter som har mottatt støtte fra EØS-kulturutvekslingsprogrammet med Polen. Totalt 24 prosjekter har fått til sammen 36 millioner kroner i støtte. Prosjektene omfatter musikk og scenekunst, visuell kunst, kulturarv og samarbeid mellom høgskoler på kunst- og kulturfeltet, og alle har norske og/eller islandske partnere. Programmet skal fremme mangfold i kunst og kultur, fremme kulturell dialog og styrke samarbeid mellom Norge og Polen.

Kulturrådet har en aktiv rolle i utviklingen av kulturutvekslingsprogrammer og oppfølging og formidling av informasjon til det norske kulturfeltet.  Les hele pressemeldingen fra Kulturrådet

 

FAKTA OM EØS-MIDLENE

EØS-midlene er Norge, Islands og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Til sammen 15 land i Europa får støtte til prosjekter innen områder som bl.a. miljøvern, folkehelse, forskning, kulturarv og kulturutveksling. Et viktig mål er også styrket kontakt og samarbeid mellom giverlandene og mottakerlandene. I denne perioden er EØS-midlene på ca. 14.milliarder kroner. 

Ti land har kulturutvekslingsprogrammer: Kulturrådet er med og utvikler programmer i Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Portugal, og Romania. Det er også kulturutvekslingsprogrammer i Bulgaria, Slovakia, Spania, Ungarn. Av de ti landene som har kulturutvekslingsprogrammer, er det polske programmet desidert størst på ca. 75 millioner kroner (ca. 10 millioner euro).

Opp mot 200 millioner kroner er satt av til prosjektsamarbeid på kulturutveksling. I løpet av året kommer det utlysninger av midler i ti europeiske land.

I de fleste programmene er egenandelen på kun 10 -15 prosent. Det er også en forutsetning å ha med prosjektdeltagere fra giverlandene Norge, Island eller Liechtenstein.