«Hva er boligkvalitet? Planløsning, bebyggelse, område.» open forelesning ved Jon Guttu, onsdag 15.mai kl. 1400-1600

Jon Guttu er utdannet arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) (1968), med doktorgrad fra Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) (2003). Han har primært arbeidet som boligforsker, først ved Norges byggforskningsinstitutt og siden 1992 ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. Jon Guttus arbeid spenner fra planløsningsstudier av leiligheter til forskning om kvaliteter i bebyggelse og bymiljø. I doktorgradsarbeidet "Den gode boligen" har han beskrevet og analysert fagdiskusjonen blant boligplanleggere slik den forløp i siste halvdel av 1900-tallet. Dette arbeidet danner bakgrunnen for stoffvalget i hans bok «Boligvisjoner» fra 2011. Forelesningen skal foregå i Store Auditorium.

Jon Guttu holder og en forelesning for 2.kl samme dag, kl 0900-1100:
«Boligvisjoner - forbildeprosjekter i etterkrigstiden» Sted: Lille auditorium

Frankrike Marseilleblokken (foto: Jon Guttu)