Lærar på BAS Mona Steinsland på Stryn Symposiet

Les artikkel i Fjordingen 29.april der Stryn kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune var samla for å diskutere sentrumsutvikling. BAS lærar og arkitekt Mona Steinsland representerte Fylkeskommunen. I tillegg var kunstnar Asbjørn Andresen og Professor i bygningshistorie ved BAS Nils Georg Brekke tilstades.

3. årsstudentar presenterte på RØST konferanse 10.mai

Bergensklinikkenes jubileumskonferanse i mai 2016 hadde fått tittelen "RØST" nettopp for å fremme brukerstemmen i rusfeltet. Christian Solbakken, Kristine Reppe, Karoline Kolby og Sveinung G. Havn presenterte sine prosjekt fra i vår som omhandler nettopp rusmisbrukere som klienter. Studentene stilte opp og holdt presentasjon foran en fullsatt sal. Tilbakemeldingen fra arrangøren er udelt postitiv, " Studentene hadde fantastiske presentasjoner og vi opplevde at brukerstemmen var tydelig i alle prosjektene. Dette var nye toner for de mange fremmøtte og det har skapt stor begeistring både blant fagfolk, brukere og pårørende. Dette er brukerstyrt innovasjon og vi er svært takknemlige for at dere ble med i prosjektet RØST".